Missa in Angustiis (messe for urolige tider) eller Lord Nelson Messen er nr. 11 af i alt 14 Haydn messer og komponeret i 1798 hvor Joseph Haydn i en alder af 66 år var på det ypperste af sin musikalske karriere.
Messen blev opført første gang den 15. september 1798 , og netop på den dag nåede nyheden om Lord Nelsons sejr over Napoleon i Slaget på Nilen frem til Wiens borgere. Derfor navnet Lord Nelson Messen.
 
Det var virkelig urolige tider for Europa og for Østrig i sommeren 1798. Napoleons hære havde allerede i 1797 krydset Alperne og inden for de sidste år havde Napoleon slået Østrig i 4 store slag. Selve Wien var truet.
Derfor starter messen i D-mol for i det efterfølgende at skifte over til D-dur. I Kyrie (Herre forbarm dig) hersker der angst og fortvivlelse, mens der i Gloria sker en jublende lovprisning af Herren. I Credo gentager alterne og basserne i en kanon sopran- og tenorsolisternes tema. Herefter følger Sanctus, og i Benedictus er musikken storslået i sin hyldest til Herren (og ikke til Lord Nelson som nogen måske forledes til at tro). Endelig slutter messen med Agnus Dei med en vis og fredfyldt glæde.

Joseph Haydn blev født den 31. marts 1732 i en fattig men musikalsk familie i den sydøstlige del af Østrig nær grænsen til Ungarn. Allerede som 8 årig flyttede han til Wien, hvor han de næste 9 år var kordreng i Sct. Stefans Kirken fra 1745 sammen med sin lillebror Michael Haydn, der også blev en kendt komponist.
I 1749 var det slut med at synge og frem til 1756 ernærede han sig som musikalsk ”daglejer”. Fra 1756 var han kapelmester for grev Morzin og fra 1765 og 30 år frem var han kapelmester for Esterházy slægten i grevskabet af samme navn i den sydøstligste del af Østrig.
I 1795 vendte Haydn tilbage til Wien, hvor han frem til 1802 blandt andet skabte oratorierne Skabelsen og Årstiderne, 6 messer til adelsslægten Esterházy, den populære trompet koncert og 9 strygekvartetter. Fra at være en fattig komponist som levede fra hånden til munden med urimelige deadlines for sine bestillingsarbejder, var han blevet økonomisk uafhængig og kunne kæle for sine kompositioner. Fra 1802 og frem til sin død den 31. maj 1809 led Haydn af alvorlig sygdom, som forhindrede hans fortsatte musikalske virke.

Samtiden
Den tid, hvor Haydn skrev Missa in Angustiis (messe for urolige tider) var i sandhed en urolig tid. Den franske revolution i 1789 blev efterfulgt af Napoleonskrigene. Det bedre borgerskabs rigdom og selvbevidsthed var en trussel mod aristokratiets privilegier og mod den oplyste Enevælde. Den verden som Joseph Haydn og hans fornemme mæcener havde levet i, stod for fald.
1798 var også året hvor den meget yngre Ludwig van Beethoven skrev sin kendte klaversonate i C- mol. Haydn havde tidligere været lærer for Beethoven, men Beethoven syntes ikke særligt godt om Haydn.
Wolfgang Amadeus Mozart var død 7 år tidligere i en alder af kun 35 år. Haydn var Mozarts ven og mentor. De to mødtes i 1784, og året efter skrev Mozart 6 ”Haydn stryge kvartetter”. Mozart beundrede Haydn, som han også kendte gennem Haydns bror Michael.
Det var ligeledes i årene omkring 1798 at unge C.E.F. Weyse skrev sine 7 symfonier mens han var organist ved Reformerte Kirke i København. Symfonierne bærer tydelige præg af, at Weyse var inspireret af Haydn.

Make a Free Website with Yola.