Kyrie eleison, Christe eleison.

Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex coelestis, Deus Pater omnipotens. Domine Fili unigenite, Jesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus Sanctus, Tu solus Dominus, To solus Altissimus, Jesu Christe. Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen.

Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Jesum Christum, Filium Dei unigenitum. Et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, Lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. Genitum, non factum, consubstantialem Patri: per quem omnia facta sunt: Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de coelis.

Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine:
et homo factus est. Crucifixus etiam pronobis, sub Pontio Pilato, et sepultus est.

Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in coelum: sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos. cujus regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit; qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur; qui locutus est per prophetas; Et unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et exspecto resurrectionem mortuorum. Et vitam ventura saeculi. Amen.

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Osanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.

Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Dona nobis pacem.

Herre forbarm dig, Kristus, forbarm dig.

Ære være Gud i det høje. Og fred på jorden for mennesker med god vilje. Vi lover dig, vi velsigner dig, vi takker dig for din store herligheds skyld. Herre vor Gud, himmelske konge, Gud almægtige Fader. Herre du enbårne Søn, Jesus Kristus. Herre vor Gud, Guds lam, Faderens Søn. Du, som borttager verdens synder, forbarm dig over os. Du, som borttager verdens synder, tag imod vor bøn. Du, som sidder ved Faderens højre, forbarm dig over os. Thi du alene er hellig, du alene er Herre, du alene den højeste, Jesus Kristus, med Helligånden, i Gud Faders herlighed. Amen.

Jeg tror på én Gud, den almægtige Fader, himlens og jordens, alle synlige og usynlige tings skaber. Og på én Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Søn, som fra evighed til evighed er født af Faderen: Gud af Gud, lys af lys, sand Gud af den sande Gud; født, ikke skabt, af samme væsen som Faderen; ved hvem alt er skabt; som for os mennesker og for vor frelses skyld er nedstegen fra Himmelen.

Og blev kød ved Helligånden af Jomfru Maria og blev menneske. Korsfæstet også for os under Pontius Pilatus, død og begravet.

Og han er opstanden på den tredje dag efter skrifterne og opfaren til Himlen: Han sidder ved Faderens højre hånd og skal komme igen i herlighed for at dømme levende og døde. Og på Helligånden, som er Herre, og som levendegør, som udgår fra Faderen og fra Sønnen, som tilbedes og æres tillige med Faderen og Sønnen, som har talt ved profeterne. Og på én, hellig, almindelig og apostolisk kirke. Jeg bekender én dåb til syndernes forladelse Og forventer de dødes opstandelse og det evige liv. Amen.


Hellig, hellig, hellig er Herren, hærskarernes Gud. Himlene og jorden er fulde af din herlighed.Hosanna i det høje. Velsignet være han, som kommer i Herrens navn.

Guds Lam, som borttager verdens synder, forbarm dig over os. Giv os fred.

Make a Free Website with Yola.