Kære TAP-kor medlemmer,

 

Vi holder generalforsamling 06.feb 2012 kl. 18-18.30 i lokale 112, Klerkegade 2, København.

 

Dagsordenen er:

 

1. Valg af mødedirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Regnskab 2011 og budget 2012.

4. På valg er Maureen Fenger-Grøn, Kirsten Markussen, Aage Richter, Gurli Olsen (revisor), som alle er villige til genvalg. Bestyrelsen foreslår Birgit Hansen som suppleant.

5. Indkomne forslag.

Repertoireudvalget består af Ulla Andersen, Aage Richter og Karen Hansen. Alle er villige til genvalg.

6. Eventuelt.


Make a Free Website with Yola.