Almen status

TAP-koret "bor" stadig på Musikvidenskabeligt Institut (MI) hver mandag, som vi har gjort i mange år. For at gå mere dybtgående til værks, har vi haft flere ekstraprøver her og andre steder.

Vort kor fungerer som aftenskolehold under fritidsloven, og Københavns kommune bidrager til korleders honorar.

TAP-koret er medlem af Kor72, sammenslutning af amatørkor.

Arrangementer

Vi fremførte den 20.februar sammen med Vestegnens Musikhøjskoles kor en enkelt sats fra Puccini's "Messa di Gloria" ved en festlig kormarathon i Baghuset, Ballerup. Der var fuldt hus - en række kor med vidt forskellige programmer deltog.

Den 30.april deltog vi i den af Kor72 arrangerede Tivoli kordag med en række danske og svenske sange. Mange kor deltog, og indslagene måtte af den grund blive kortere end ellers.

Vores egen forårskoncert, "Billedkoncert", foregik i "Metronomen", Frederiksberg den 9.maj. Vi samarbejdede i den anledning med Skovlunde Fotoklub, som præsenterede udvalgte landskabsbilleder på lærred i stort format, samtidig med at vi fremførte vort program af danske og nordiske sange.

Den 28.maj inviterede Birthe Kestenholz til sommerfest i sin haveforening i Ørestaden - en hyggelig eftermiddag med lækker sammenbragt buffet og underholdning.

Koret bidrog den 20.aug med en række sange i Ballerup bibliotek ved Ballerup Musikfests stort anlagte amatørgruppekoncerter. Nogle TAP-medlemmer deltog sammen med andre korsangere i Spillemandsmessen på Ballerup Kirkeplads søndag den 21.august.

Den 17.september deltog koret i Dansk Amatørmusik's (DAM) "Korstemmens dag" på Sankt Annæ Gymnasium med 600 andre korsangere. Karin Thulemark og Mikael Bojesen var instruktører.


Frederik Malmqvist har været vores trofaste og kompetente pianist ved vore koncerter og repetitioner.


Formand og dirigent inviterede til julekomsammen den 12.dec på Axel Juelsalle i Ballerup.

Bestyrelsen
Tak til bestyrelsen. Den har som sædvanlig været særdeles aktiv i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af de mange detailopgaver i korets virke.
Også tak til andre kormedlemmer, som ikke går af vejen for at gi’ en hånd med, når det er nødvendigt.
 

Make a Free Website with Yola.